ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İş başvurunuz aracılığıyla göndermiş olduğunuz kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu Şirketimiz Kanberoğlu Turizm ve Seyahat Ltd. Şti. (Kanberoğlu Turizm veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir;

Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında; web sitesi, e-posta veya diğer araçlar ile göndermiş olduğunuz CV/Özgeçmiş bilgileriniz ile, Kimlik (Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet), İletişim (Telefon numarası, E-posta, Adres), Mesleki Deneyim (Eğitim durumu, iş deneyimi, ilgi alanları, ehliyet durumu, referansa ilişkin üçüncü kişilere ait iletişim bilgileri), askerlik durumu, fotoğraf ve belirttiğiniz diğer kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati şartlarına dayanarak; iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alım sürecinin yu¨ru¨tu¨lmesi, çalışan adayının başvurduğu pozisyona ilişkin uygunluğu ve yetkinliğinin o¨lc¸u¨lebilmesi, başvuru sahibi ve belirtilen referanslarla iletis¸ime geçilmesi amacıyla web sitesi, e-posta vb. otomatik yollarla işlenmektedir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. kişilere ait verilerin tarafınızca kanuna uygun olarak temin edildiği varsayılarak kişisel veriler işlenmektedir. 3. kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak temin edilmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

Başvurunuzda sendika bilgisi, dini inanç, sağlık verisi, kan grubu gibi özel nitelikli verilerin paylaşılması halinde başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu veriler derhal imha edilecektir.

Şirketimizce yapılan işe alım değerlendirmesi sonunda; iş başvurusu kabul edilen adayların bilgileri, 6698 sayılı yasaya uygun olarak iş sözleşmesi ekinde özlük dosyasında saklanmakta, iş sözleşmesi kurulmayan adaylara ait başvuru formları ve özgeçmiş bilgileri aksi açıkça talep edilmedikçe tamamen imha edilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında taleplerinizi; web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak; bizzat başvuru veya noter kanalıyla şirket adresimize Değirmendere Mahallesi Devlet Karayolu Cadde No: 4 Ortahisar/Trabzon gönderilecek tebligat yoluyla veya kayıtlı elektronik postamız kanberoğlu@hs03.kep.tr aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvuru ve talepleriniz, en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Yazılı bilgilendirme durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesi gereğince; 10 sayfadan fazla her sayfa için veya dijital ortamda aktarım talebi halinde maliyet kadar işlem ücreti talep edilebileceğini bilgilerinize sunarız.